ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปกับเรา.
# ตำแหน่งที่เปิดรับ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
1. โปรแกรมเมอร์ ปริญญาตรี 1
2. เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส./ปริญญาตรี 1